Равенство между половете за хора, отговарящи за вземането на решения в дигиталния сектор

Ние вярваме, че окуражаването на вашия екип да промотира идеи за половото равенство чрез дигиталните продукти, които създават, е чудесно за бизнеса. Този кратък наръчник, ще ви покаже защо.