Равенство между половете за хората с креативни занимания

Ако желаете да проведете уъркшоп за вашите колеги или студенти на тема равенство между половете, ние можем да ви помогнем. На тази страница можете да намерите наръчник за водещият на събитието. Уъркшопа е създаден да трае половин ден, но ако разполагате с повече време и желаете да обърнете повече внимание на дискусиите, можете да продължите повече. В най-добрия случай е добре да поканите специалист по равенство между половете да води събитието, но е възможно то да се поеме и от някой от Човешки Ресурси или самите вие.

    Слайдове за Равенство между половете в Дигиталните медии

    Наръчник за ръководителя на събитието

 

Един от ключовите елементи на уъркшопа е играта, която можете да намерите по-долу и да изпробвате по всяко време.  Чувствайте се свободни да я разпространявате за да достигне хора,  които биха я намерили за интересна и биха имали полза от нея.

Игра за равенството между половете

Наръчник за използването на играта по време на уъркшопа:

   Наръчник за играта за равенство между половете

 

Профилът определя специалните резултати от обучението, които обучаемите могат да получат чрез обучението по въпросите на равенството между половете.

   Профил на резултати от ученето

Ако сте фасилитатор или обучаващ се интересуващ се от темата, можете също да разгледате ръководството на профила. Той ще Ви насочи към прилагането на профила и ще предостави обобщена информация за ECVET и подхода на резултатите от обучението.

   Ръководство за профила на резултати от ученето