Полово ориентирана медия медия

Какво имаме предвид като говорим за полово ориентирана медия? Разглеждали ли сте сайт за стокови снимки, където всички изображения за „съвещание“ са главно съставени от мъже в костюми? Налагало ли ви се е да търсите снимки за „учител“ и да намерите само снимки на усмихващи се жени? Използването на полови стереотипи за изразяването на идеи в снимките е пример за полово ориентирана медия.

 

 

Още един пример – какво е посланието на тази табела за маса за повиване на бебета? Подсказва ли, че повиването на бебето е работа на жената? Когато табелата е била създавана, илюстраторът е решил да прибегно де полов стереотип за да предаде посланието.

Но не е нужно да е така. Чрез махането на родителя от картинката и оставянето само на бебето се постига идеята, че и двата пола са способни да вършат дадена работа.  Идеята, че само жените са отговорни за грижите за децата е в ущърб на всички. Нейното продължително подкрепяне води до засилването на схващането, че жените са главните хора, които гледат деца и домашни помощници, което намалява техните агенция и избор. От друга страна отхвърлянето на идеята, че мъжете са способни да изпълняват тези задължения, води до подсилването на разбирането за определен вид мъжественост, която е токсична и вредна

Крайният ефект на всички тези полово ориентирани изображения, които гледаме всеки ден благодарение на медията, показва експоненциално нарастващата подкрепа на тези стереотипи.

Като, човек, който създава или работи с дигиталните медии – лесно бихте могли да направите промени в този вид послания. Можете да разберете как тук.