Партньори

Еразъм+ е Европейската програма, която подпомага образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. С бюджет 14.7 € тя предоставя възможности за повече от 4 милиона европейци да се учат, упражняват, да добият опит и да участват в доброволчески проекти в чужбина.

Groupe Actiplay е компания от 60 човека създадена през 1995 година в Бордо (Франция). Actiplay е установена като ключов лидер в пазара на дигитални игри благодарение на 20-годишния си опит в тази област. Работили са с компании от сорта на Sephora, Lufthansa, HomeAway, Roquefort Société, We have NRJ, Toyota, Carrefour, Publicis Group и France Télévisions.

DEKRA Akademie GmbH е един от водещите доставчици на частно образование в Германия и се гордее с почти 40 години опит в професионалното образование и обучения (VET). Те са част от DEKRA SE – корпорация оперираща на световно ниво в сферата на тестингите, инспекциите и сертифицирането. Техният годишен оборот е на д 2.5 билиона евро, а работниците им по целия свят набраояват 33,500.

Fastrak Consulting Ltd е малка консултанска фирма, оперираща от Великобритания, но работеща с клиенти по целия свят. Fastrak е създадена през 1997 г. от Клайв Шепърд – бивш ръководител по обученията на Европейска международна компания, а по-късно и съосновател на компания за създаване на мултимедия. Fastrak специализира в дигиталното обучение в работна среда и комуникации.

Националната асоциация СОКИ (SCAS) e регистрирана като законна нестопанска организация през 1992 г. и има 8 клона в България. Дейностите на организацията започват с инициативи насочени към професионалното развитие на млади хора и студенти – разработването на образователни и обучителни материали, информация за младежи, семинари, образователни куросиве, практики и форуми. От 1992 г. СОКИ мениджира и имплементира на 120 национални и интернационални проекти.

Ni Plus Ni Moins са консултанти специализиращи в областта на равенството между половете. Те съветват, подпомагат и обучават обществото и частните организации за развиването на стратегии, които да подпомагат равенството между половете. NPNM развиват диагностики за публични и частни организации. Те сравняванет ситуациите за мъже и жени и чрез различни критерии от сорта на възнаграждение, наемане, обучение, квалификация, промоция, здраве и безопасност, баланс между работата и семейството.