Как да направите правилния избор

Нашият екип създаде тези ресурси за да помогнат за включването на идеи за полово равенство във вашата практика. Ако работите или учите в сферата на дигиталните медии и участвате при взимането  на решения при създаването изображения или видеа за публични събития, препоръчваме да прегледате

Равенството между половете за хора с креативни занимания

Равенство между половете за хора, отговарящи за вземането на решения в дигиталния сектор